Mentre celebraven un acte de culte al Senyor en ocasió d'un dejuni, l'Esperit Sant digué:
--Separeu-me Bernabé i Saule per a dedicar-los a l'obra a què els he cridat.
Llavors, després d'haver dejunat i pregat, els imposaren les mans i els van acomiadar.
Fets 13:1-3
  
Família BelFamília Bel

 

Tasca Missionera:

De la mateixa manera que en la primera església, en una reunió de pregària, el Senyor els va dir que separessin a Bernabé i Saule per l'obra que els havia cridat i l'església els va enviar, L'Aplec Sagrat en l'any 2001 va enviar a Joan Bel i Carme Herrera amb els seus tres fills, com a missioners a Perú amb la visió d'ajudar a la infància més desfavorida de la ciutat de Trujillo.

Van crear l'Asociación Nuevos Pasos a Perú 

En el 2010 la família Bel - Herrera es va traslladar a Santa Cruz de la Sierra (Bolívia) per també crear l'Asociación Nuevos Pasos a Bolívia en aquests 4 anys han fundat l'església "Comunidad Cristiana Nuevos Pasos".

L'Aplec Sagrat segueix donant suport en tots els sentits a aquests missioners que han decidit deixar el seu país i les seves famílies per portar l'amor de Jesucrist a llocs on hi ha necessitat.

També donem recolzament a altres missioners de Catalunya, ja que considerem que l'escampament de l'Evangeli ha de ser fins a l'últim de la Terra.