Grups Min

En el nostre treball amb els infants, hem acollit la filosofia del Moviment Min, aquesta filosofia rau en els drets dels infants centrant-nos en el dret que els nens i nenes tenen de ser escoltats i participar en les decisions que els afecten en tots els àmbits.

Tenim doncs dos grups, amb els que intentem que formin part de la comunitat en totes les àrees que els considerin.

  • #MinZ de 3 a 10 anys.
  • #MinInfluencers d’11 a 16 anys.

Parentalitat positiva

Pares en positiu

Apliquem un Programa d’Orientació en Parentalitat Positiva.

El propòsit d’aquest programa és promoure processos de canvi cognitius, afectius i de comportament en els referents de la parentalitat. Això passa per desenvolupar un seguit de orientacions i recomanacions pràctiques sobre com construir una Parentalitat Positiva, ja que la família en totes les seves varietats i formes, continua sent la institució social fonamental de la convivència democràtica en la nostra societat. Per formular aquest propòsit cal promoure les competències parentals i de desenvolupament personal i social de les figures parentals.