Grups Min

En el nostre treball amb els infants, hem acollit la filosofia del Moviment Min, aquesta filosofia rau en els drets dels infants centrant-nos en el dret que els nens i nenes tenen de ser escoltats i participar en les decisions que els afecten en tots els àmbits.

Tenim doncs dos grups, amb els que intentem que formin part de la comunitat en totes les àrees que els considerin.

  • #MinZ de 3 a 10 anys.
  • #Mininfluencer d’11 a 16 anys.