DECLARACIÓ DE PRINCIPIS

Aplec Sagrat
Aplec Sagrat

PROPÒSIT

L’Aplec Sagrat s’ha fundat reconeixent la necessitat d’assolir el poble català amb l’evangeli de Jesucrist, tot respectant la seva pròpia identitat com a poble. Per tant la llengua normativa de l’Aplec Sagrat és el català, encara que en moments determinats se’n puguin fer servir d’altres. 

OBJECTIUS

L’Aplec Sagrat procurarà d’utilitzar tots els mitjans al seu abast per:

1) Efectuar i promoure l’evangelització del món i, particularment, dels catalanoparlants. 

2) Efectuar i promoure l’adoració a Déu.

3) Efectuar i promoure l’edificació i el creixement dels creients. 

AFILIACIÓ CORPORATIVA

El Centre Cristià «l’Aplec Sagrat» és afiliat a «Las Asambleas de Dios de España» (registrades en el Ministeri de Justícia amb el núm confessional 81) i s’adhereix a la seva doctrina