Una vegada, Jesús pregava en un cert indret. Quan hagué acabat, un dels deixebles li digué:– Senyor, ensenya’ns a pregar https://my.bible.com/ca/bible/335/LUK.11.BCI
La pregària «un pont que arriba fins a Déu»

Tots coneixem la pregària del “Pare nostre” però hi ha una manera diferent de parlar amb el nostre Déu. La pregària pot ser una conversa personal, directa i no necessàriament repetitiva. Podem explicar a Déu les nostres inquietuds i els nostres problemes perquè sabem que Ell ens escolta.

I aquesta és la confiança que mantenim davant de Déu: sempre que li demanem alguna cosa d’acord amb la seva voluntat, ell ens escolta. Sabent, doncs, que ens escolta en tot el que li demanem, sabem també que ja posseïm allò que li hem demanat https://my.bible.com/ca/bible/335/1JN.5.BCI

A l’Aplec uns convidem a els nostres temps de pregària per demana al Senyor conforme a la seva voluntat, per rebre allò que li demanem.

Aquestes activitats tenen lloc en diferents dies i horaris de la setmana al Carrer Montserrat 10 de Sant Quirze del Vallès