Qui som?

 • Titular: Església Evangèlica l’Aplec Sagrat
 • CIF: R0801431H
 • Domicili social: Plaça Major del Rectoret 3 (08017) de Barcelona, Espanya.
 • Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses del Ministeri de Justícia, amb el nº 019590
 • Responsable dolorsaplec@gmail.com 

Quins tractaments realitzem amb les seves dades personals?

En compliment de l’Reglament (UE) 2016/679 i de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem que les seves dades personals poden ser objecte d’alguns dels següents tractaments:

 • TR09 – Seguretats sobre mesures tècniques i organitzatives en el programari aplicat (Base legal: Reglament (UE) 2016/679 de protecció de dades y LOPD.)
 • -TE08 – Protecció de Dades Personals (Base legal: Reglament (UE) 2016/679 i Llei Orgànica 3/2018.)
 • TR05 – Correus electrònics (Base legal: Codi de comerç i altra legislació aplicable.)
 • TR01 – Sol·licituds d’informació rebudes (Base legal: Codi de comerç i altres disposicions.)
 • TR07 – Gestió d’incidències i / o violacions de seguretat (Base legal: Reglament (UE) 2016/679 de protecció de dades i LOPD.)
 • TE01 – Manteniment dels sistemes informàtics (Base legal: Codi de comerç.)

Per què fem servir les seves dades personals?

En aquesta organització, podrem tractar les seves dades de caràcter personal exclusivament per a les finalitats que s’indiquen a continuació:

 • Comprovar que s’estan duent a terme totes les mesures tècniques necessàries per a la correcta gestió de les dades personals amb el programari aplicat.
 • Gestió de les peticions d’informació rebudes per l’interessat sobre el nostre productes o serveis.
 • Gestió exclusiva de les incidències internes detectades en el compliment dels requisits de l’RGPD.
 • Demanar l’opinió dels interessats.
 • Gestionar qualsevol problema d’índole jurídica que afecti l’Associació
 • Gestionar, mantenir i reparar els sistemes d’emmagatzematge informàtic.
 • Complir el principi de limitació del termini de conservació de les dades personals

Estem legitimats per tractar les seves dades personals per les següents raons:

 • El seu consentiment inequívoc, informat i exprés, en aquells supòsits en què sigui legalment exigible, sense que, en cap cas, la retirada del mateix condicioni l’execució d’altres tractaments la legitimació sigui diferent, i sense que aquesta retirada afecti la licitud de l’tractament anterior a la retirada del mateix.
 • Una obligació legal del responsable de l’tractament.

Les seves dades personals no es transferiran ni es comunicaran a cap empresa, organisme, a cap tercer país o organització internacional.

Quines dades tractem i com les hem obtingut?

Les seves dades personals s’incorporaran als següents fitxers, titularitat de l’organització:

 • FE01 Manteniment informàtic
 • FR01 Sol·licituds d’informació rebuda
 • FR05 Correus electrònics
 • FR07 Gestió d’incidències i / o violacions de seguretat
 • FR08 Demanar l’opinió dels interessats
 • FR09 Seguretats en el programari i maquinari
 • FE07 Destrucció de documents
 • FE08 Protecció de Dades Personals

Les dades personals que tractem en la nostra organització procedeixen dels formularis que el propi interessat ens ha facilitat.

Quins drets pot exercir?

Li garantim l’exercici dels drets que l’assisteixen en relació amb el tractament de les seves dades personals. En particular, l’informem que té dret a:

 • Obtenir confirmació sobre si s’estan tractant les seves dades.
 • Exercitar el dret d’accés a les dades personals de què disposem, obtenint informació sobre els caps del tractament, la categoria de dades tractades, els possibles destinataris, el termini de conservació, l’origen de les dades i, si escau, l’elaboració de perfils o presa de decisions automatitzades.
 • Exercir el dret de rectificació. A aquests efectes, li recordem que les dades personals de què disposem han de ser sempre un fidel reflex de la realitat, de manera que no dubti en fer ús del seu dret en cas que qualsevol dada pateixi modificació, canvi o anul·lació. 

Vostè garanteix que les dades personals que ens hagi facilitat per qualsevol via són certes i exactes, i es compromet a notificar qualsevol canvi o modificació dels mateixos, sent de la seva exclusiva responsabilitat tota pèrdua o dany causat a l’responsable o a qualsevol tercer per motiu d’una comunicació d’informació errònia, inexacta o incompleta.

Per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà: 

 • Oposar-se al tractament de les seves dades, en aquest cas la nostra organització deixarà de tractar les dades, llevat que hi hagi motius legítims que ho impedeixin.
 • Sol·licitar la supressió de les seves dades personals quan, entre altres motius, ja no siguin necessaris per a les finalitats descrites o bé ja no comptem amb la legitimació per tractar-los.
 • Sol·licitar la portabilitat de les seves dades, quan el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats i sempre que estigui vinculat a la nostra entitat en base a un contracte subscrit o bé hagi atorgat consentiment per al tractament realitzat. En aquests casos, tindrà dret a rebre les seves dades personals en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, o bé a que es transmetin directament a un altre responsable, quan sigui tècnicament possible.
 • En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Oposar-se a la presa de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils. Aquests drets podran ser exercitats gratuïtament, excepte en els casos legalment previstos, mitjançant sol·licitud escrita i signada per vostè o, si escau, per qui el representi, adreçada a l’responsable, en les adreces facilitades a aquest efecte en l’apartat primer, o bé físicament en qualsevol dels nostres establiments.

Vostè també té dret a presentar reclamacions, bé davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (al web https://www.agpd.es/) o bé davant l’autoritat de control que correspongui.

Igualment, podrà acudir als tribunals de justícia per reclamar una indemnització.

Finalment, té dret a retirar el seu consentiment, amb la mateixa facilitat amb què el va atorgar. Per a això, pot dirigir-se a la nostra pàgina web, on trobareu la informació necessària per anul·lar d’una manera ràpida i senzilla l’autorització que se’ns ha concedit per realitzar aquestes comunicacions. També pot enviar un correu electrònic a l’adreça indicada en l’apartat relatiu al responsable.

Igualment l’informem que en cada tractament de les seves dades personals es determinen les possibles amenaces i impactes que poden haver a conseqüència de les mateixes, mitigant o eliminant si és possible, els potencials perjudicis, mitjançant l’aplicació de les corresponents mesures de seguretat que periòdicament es revisen per determinar la seva eficàcia. El nostre sistema de control també permet complir els principis de l’tractament de les seves dades, i pot acreditar davant l’interessat, el principi de limitació a la finalitat de l’tractament, el principi de limitació al termini de conservació, el principi de minimització de dades, així com el principi d’integritat i confidencialitat. Finalment, també li comuniquem que periòdicament rebrà enquestes que ens permetran conèixer la seva opinió sobre qualsevol suggeriment relatiu a l’tractament de les seves dades personals, a l’igual que poder donar compliment a el principi de transparència i exactitud de les dades tractades.

Per a qualsevol dubte o aclariment, pot contactar amb nosaltres a través de l’e-mail facilitat en el primer apartat.

Política de Cookies

Introducció. Definició i funció de les Cookies

Cookie és un fitxer que es descarrega al seu ordinador a l’accedir a determinades pàgines web. Les Cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, es poden utilitzar per reconèixer a l’Usuari. El navegador de l’Usuari memoritza Cookies al disc dur només durant la sessió actual ocupant un espai de memòria mínim i no perjudicant l’ordinador. Les Cookies no contenen cap mena d’informació personal específica, i la majoria de les mateixes s’esborren del disc dur a l’acabar la sessió de navegador (les anomenades galetes de sessió).

La majoria dels navegadors accepten com a estàndard a les Cookies i, amb independència de les mateixes, permeten o impedeixen en la configuració de seguretat les galetes temporals o memoritzades.

Sense el teu exprés consentiment -mitjançant l’activació de les galetes en el seu navegador- no enllaçarem a les galetes les dades memoritzades amb les teves dades personals

Quin tipus de galetes utilitza aquesta pàgina web?

Segons l’entitat que les gestiona:

 • Galetes pròpies: Són aquelles que s’envien des dels nostres propis equips o domini.

Segons el termini de temps que romanen activades:

 • Cookies de sessió: Són galetes temporals que romanen al navegador fins que abandones la pàgina web, no quedant registrades en el disc dur del teu ordinador o dispositiu equivalent. Amb ella, s’analitza les pautes de trànsit a la web, el que ens permet millorar progressivament els continguts i usos del web.
 • Cookies persistents: són les que s’emmagatzemen en el disc dur durant un temps determinat i són llegides per la nostra web cada vegada que es realitza una nova visita. Aquestes galetes expiren una vegada transcorregut el termini preestablert i s’utilitzen, habitualment, per facilitar els serveis de compra i registre.

Segons la seva finalitat:

 • Galetes tècniques: Són aquelles que permeten a l’usuari obtenir una navegació satisfactòria ja que possibiliten un bon funcionament de la web. Per exemple, permeten controlar el trànsit i la comunicació de dades, accedir a àrees d’accés restringit, realitzar el procés de compra o formulari de sol·licitud, utilitzar elements de seguretat, emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o compartir continguts a través de xarxes socials.

A continuació detallem les Cookies utilitzades a la nostra web i la finalitat de les mateixes:

Cookies pròpies

A continuació s’identifiquen les galetes que estan sent utilitzades en aquest portal així com la seva tipologia i funció: 

Es descarrega una galeta pròpia de tipus tècnic i de sessió, anomenada GDPR Cookie Consent. Gestiona el consentiment de l’usuari per a l’ús de les cookies a la pàgina web, amb l’objecte de recordar aquells usuaris que les han acceptat i aquells que no, de manera que als primers no se’ls mostri informació a la part superior de la pàgina a l’respecte.

Acceptació de l’ús de Cookies. Obtenció del consentiment i forma de desactivar o eliminar les Cookies.

L’Usuari accepta expressament, per la utilització d’aquesta web, el tractament de la informació recollida en la forma i amb les finalitats anteriorment esmentats. I així mateix reconeix la possibilitat de rebutjar el tractament d’aquestes dades o informació rebutjant l’ús de galetes mitjançant la selecció de la configuració apropiada a tal fi al seu navegador. Si bé aquesta opció de bloqueig de galetes en el vostre navegador pot no permetre-li l’ús ple de totes les funcionalitats de la web i que l’experiència a la nostra web sigui menys satisfactòria.

Pot vostè permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions de el navegador en el vostre ordinador:

Si té dubtes sobre aquesta política de cookies, pot contactar amb nosaltres enviant un correu electrònic a l’adreça indicada en la Política de Privadesa.

Com protegim les vostres dades

Les mesures de seguretat és la formació de personal en matèria de protecció de dades.