La fe en Jesucrist és la font de tota veritat i justícia, i els membres de l’Aplec Sagrat som conscients de la necessitat de difondre-la. Aquest principi, és la llavor dels valors cristians d’estimació al proïsme, moral, ètica i respecte a la dignitat humana, essencials pel creixement i desenvolupament de la nostra societat, i ens comprometem a fer tot el que estigui al nostre abast per tal que la seva transmissió, pel mitjà legítim que creguem convenient, sigui l’objectiu prioritari i la raó fonamental de la nostra existència com a organització.

"Veniu i ho veureu"

         Benvinguts a la Pàgina web de            l'església evangèlica l'Aplec Sagrat

Tenim el lloc de reunions a Barcelona, al Parc de Collserola, darrera del Tibidabo, a la Plaça Major del Rectoret 1-2, tocant l'estació dels FGC de Les Planes de Vallvidrera.

Si teniu alguna inquietud espiritual o creieu que podem ser d'ajuda, contacteu amb nosaltres