Celebració Gran la nostra principal activitat devocional

Ens apleguem tots els diumenges a les 11 del matí a la Plaça Major del Rectoret 3 de Barcelona 

 • Recordem que Jesús va ressuscitar.
 • Entonem cançons de joia i d’adoració.
 • Participem del Partiment del Pa.
 • Ens animem mútuament explican les nostres experiències de vida.
 • Gaudim d’estones de pregària per les coses que ens amoïnen i escapen del nostre control.
 • Llegim i ens endinsem en la Paraula de Déu, buscant que la Bíblia ens doni llum en el nostre tarannà.

Atenció a la infància i a la família

En el nostre treball amb els infants, hem acollit la filosofia del Moviment Min, aquesta filosofia rau en els drets dels infants centrant-nos en el dret que els nens i nenes tenen de ser escoltats i participar en les decisions que els afecten en tots els àmbits.

Tenim doncs dos grups, amb els que intentem que formin part de la comunitat en totes les àrees que els considerin.

 • #MinZ de 3 a 10 anys.
 • #Mininfluencer d’11 a 16 anys.

Fòrums de debat

Dins les activitats de l’Aplec Sagrat, compartir els principis morals i pràctics, continguts a les Escriptures, és una funció fonamental.

Els fòrums de debat compleixen aquesta funció i estan estructurades per edats, amb continguts adequats a cadascuna, per tal d’assolir el nivell coneixement adequat:

 • #Minmillennials de 18 a 25.
 • #Clubdelectura a partir dels 26 anys.
 • Amb molta cura ens instruïm en temes com estimació al proïsme, respecte mutu, obediència als pares, tolerància i especialment rebem les pautes per ser bons cristians, seguidors dels ensenyaments de Jesús.

Aquestes activitats tenen lloc en diferents dies i horaris de la setmana al Carrer Montserrat 10 de Sant Quirze del Vallès

Despatx d’aconsellament familiar

Sessions conduïdes per experts en orientació familiar, que treballen de forma totalment confidencial i gratuïta.

Es un espai conduit per experts en orientació familiar titulats, que treballen de forma totalment confidencial i gratuïta. El propòsit és l’assessorament d’individus, parelles i famílies ajudant-los a viure amb saviesa i a la llum de les Escriptures. Les eines emprades es fonamenten en els valors sustentats en l’amor, la humilitat, la misericòrdia, la integritat i el respecte.

El despatx funciona des de la professionalitat i la maduresa aconseguides per anys d’experiència a més de la formació acadèmica.

Aquestes activitats tenen lloc en diferents dies i horaris de la setmana al Carrer Montserrat 10 de Sant Quirze del Vallès

Els interessats contacteu amb nosaltres per demanar cita.

Cursos Alpha

Milions de persones han fet Alpha a 169 països i ha estat traduït a 112 idiomes diferents.

Alpha va ser dissenyat com un curs de curta durada per l’església Holy Trinity Brompton de Londres. El 1990, Nicky Gumbel fu nomenat encarregat del curs en HTB i va descobrir que molta gent que estava fora de l’Església volia explorar la fe cristiana. En l’actualitat, Alpha s’utilitza en totes les parts de l’església a nivell mundial, incloent l’església Catòlica, l’església Ortodoxa i les principals denominacions protestants.

Curs Alpha comporta una sèrie de sessions interactives on pots explorar lliurement els fonaments de la fe cristiana o de les teves pròpies creences. Es fa en un ambient distés, amigable, sense pressions i sense voler fer prevaldre una opinió sobre una altra.

Alpha es desenvolupa en 10 sessions. Inclou un àpat, una breu presentació i un espai per al diàleg, on pots compartir les teves idees i pensaments. 

Alpha es per a tots els que tenen curiositat per explorar les grans qüestions de la vida.  Les xerrades estan dissenyades per a fomentar el debat i explorar els elements bàsics de la fe cristiana o de la no fe, en un ambient d’amistat sincera i informal.

Aquestes activitats tenen lloc en diferents dies i horaris de la setmana al Carrer Montserrat 10 de Sant Quirze del Vallès

Temps de Pregària

Una vegada, Jesús pregava en un cert indret. Quan hagué acabat, un dels deixebles li digué:– Senyor, ensenya’ns a pregar https://my.bible.com/ca/bible/335/LUK.11.BCI

Tots coneixem la pregària del «Pare nostre» però hi ha una manera diferent de parlar amb el nostre Déu. La pregària pot ser una conversa personal, directa i no necessàriament repetitiva. Podem explicar a Déu les nostres inquietuds i els nostres problemes perquè sabem que Ell ens escolta.

I aquesta és la confiança que mantenim davant de Déu: sempre que li demanem alguna cosa d’acord amb la seva voluntat, ell ens escolta. Sabent, doncs, que ens escolta en tot el que li demanem, sabem també que ja posseïm allò que li hem demanat https://my.bible.com/ca/bible/335/1JN.5.BCI

A l’Aplec uns convidem a els nostres temps de pregària per demana al Senyor conforme a la seva voluntat, per rebre allò que li demanem.

Aquestes activitats tenen lloc en diferents dies i horaris de la setmana al Carrer Montserrat 10 de Sant Quirze del Vallès