La defensa de la fe no ha de ser només un repte intel·lectual, sinó ha de ser un pont entre la ment i el cor.

La defensa de la fe cristiana, ja sigui mitjançant el debat, l’argumentació, la defensa o la confirmació, del que es tracta és presentar a la persona de Jesucrist i de qui és.

Doncs en la defensa de la fe cristiana que fem en els nostres Podcasts argumentem com es podem saber les coses i com sabem si realment ho sabem. En aquest sentit plantegem que l’Evangeli és una afirmació sobre la realitat i per tant sobre la veritat. Aquest, entre d’altres, conceptes es consideren des de la Consistència lògia, la Factibilitat i la Viabilitat, com a principis d’apologètica.

»I jo us dic: A tot aquell qui em reconegui davant els homes, també el Fill de l’home el reconeixerà davant els àngels de Déu. Però el qui em negui davant els homes, serà negat davant els àngels de Déu.

Evangeli de Lluc 12:8-9
Categorías: Entrades