Introducció als Podcast

En la defensa de la nostra fe, donarem explicació sobre el que creiem. Però amb aquesta defensa no solament volem donar resposta teòrica a la nostra fe, sinó escoltar les persones que ens envolten i saber trobar el pont entre la ment i el cor.

La defensa de la fe cristiana doncs, ja sigui mitjançant l’argumentació sólida o el debat, el que pretén és presentar a la persona de Jesucrist i qui és Ell, perquè tothom pugui tenir una idea encertada i confiable de la seva persona.

Aquesta presentació de la fe fonamentada en la persona de Jesucrist, utilitzant la lògica, esmenant les idees preconcebudes i defugint de les fal·làcies arrelades.

I volem fer-ho donant resposta a certes preguntes:

Com podem saber?

Com podem saber que realment ho sabem?

Com podem verificar els fets en els que està basada la nostra fe?

Doncs en la defensa de la fe cristiana que farem en els nostres Podcasts, plantejarem que l’Evangeli és una afirmació sobre la realitat i per tant sobre la veritat i tot revisat des de la consistència lògica, la factibilitat i la viabilitat, com a principis apologètics.

Revisarem la nostra cosmovisió que és el filtre amb el que veiem totes les coses. Aquesta ens dóna un teoria bàsica sobre l’univers, ens fa una definició de qui o què som, ens explica què és el que falla en nosaltres o en el món i ens proposa una resposta o una solució.

Afirmem que la nostra fe no és una acceptació cega sinó una decisió raonada, basada en la cerca de la certesa i en haver trobat el sentit a tot, perquè hem examinat fins a quin punt els fets en els que es bassa aquesta fe es corresponen amb la realitat, si tenen coherència amb la seva narrativa, si tenen consistència lógica i si posseeixen adequació empírica.

»Reconegueu en els vostres cors el Crist com a Senyor; estigueu sempre a punt per a donar una resposta a tothom qui us demani raó de la vostra esperança. Però feu-ho suaument i amb respecte, mantenint la rectitud de consciència.»

1ª de Pere 3:15-16

Categorías: Entrades