Introducció als Podcast

En la defensa de la nostra fe, donarem explicació sobre el que creiem. Però amb aquesta defensa no solament volem donar resposta teòrica a la nostra fe, sinó havent escoltat les persones que ens envolten, hem volgut trobar el pont entre la ment i el cor.

La defensa de la fe cristiana, mitjançant l’argumentació sòlida, el que pretén doncs, és presentar a la persona de Jesucrist, perquè tothom pugui tenir una idea d’on tenim fonamentada la nostra fe .

Aquesta exposició de la fe en Jesucrist será una presentació que també utilitzarà la lògica, defugint de les idees preconcebudes i de certes fal·làcies molt arrelades.

I volem fer-ho donant resposta a certes preguntes:

Com podem saber que el que creiem té una base centrada en la raó?

Com podem verificar els fets en els que està basada la nostra fe?

Doncs en la defensa de la fe cristiana que farem en els nostres Podcasts, l’Evangeli serà un dels documents sobre la realitat i per tant sobre la veritat, però no l’únic, tot plegat revisat des de la consistència lògica i la factibilitat, com a principis apologètics.

Revisarem la nostra cosmovisió que és el filtre amb el que totes les persones mirem totes les coses. Aquesta ens dóna una teoria bàsica sobre l’univers, ens fa una projecció de qui o què som, ens explica què és el que falla en nosaltres o en el món i ens proposa una resposta o una solució.

Afirmem que la nostra fe no és una acceptació cega sinó una decisió raonada, basada en la cerca de la certesa i en haver trobat el sentit a tot plegat, perquè hem examinat fins a quin punt els fets en els que es bassa aquesta fe es corresponen amb la realitat, si tenen coherència amb la seva narrativa i si tenen consistència lógica.

»Reconegueu en els vostres cors el Crist com a Senyor; estigueu sempre a punt per a donar una resposta a tothom qui us demani raó de la vostra esperança. Però feu-ho suaument i amb respecte, mantenint la rectitud de consciència.»

1ª de Pere 3:15-16

Categorías: Entrades